Belastingdienst

Home / Belastingdienst

Iedereen wordt vroeg of laat geconfronteerd met een belastingaanslag. Of deze nu hoog uitvalt of juist laag, het is prettig om te weten dat er optimaal gebruik is gemaakt van alle belastingfaciliteiten. Zo betaalt u nooit meer dan noodzakelijk is.

Worp Advies verzorgt alle belastingaangiften, van de inkomstenbelasting tot de vennootschapsbelasting en van de omzetbelasting tot de loonbelasting. We maken hierbij gebruik van de modernste software en – in de meeste gevallen – elektronische gegevensuitwisseling met de Belastingdienst, zodat de aangiften snel en efficiënt kunnen worden afgewikkeld. Het spreekt voor zich dat we er alles aan doen om de aanslag voor u zo gunstig mogelijk uit te laten vallen.

Voor ondernemers stellen we bovendien de jaarstukken op, waarna we uitgebreid de tijd nemen om de resultaten en de financiële en fiscale positie te bespreken.
Ook voor het indienen van bezwaar- en beroepschriften en voor aangiften van successie of schenking kunt u bij ons terecht.
We hechten veel waarde aan permanente bijscholing. Door voortdurend cursussen te volgen, vakliteratuur te bestuderen en de berichtgeving van het Ministerie van Financiën nauwlettend in de gaten te houden, blijven wij op de hoogte van de laatste fiscale ontwikkelingen. Daardoor is onze kennis ruim en actueel.