Bedrijfsovername

Home / Bedrijfsovername

Bedrijfsovername is een startvorm die meestal een behoorlijke investering ineens zal vereisen. Daarnaast is het erg ingewikkeld om de waarde van het over te nemen bedrijf te bepalen. Zo heeft u bijvoorbeeld te maken met niet zichtbare elementen als stille reserves m.b.t. bijvoorbeeld voorraden en inventaris. Staan er dubieuze debiteuren op de balans? Ook goodwill (vermogen tot het behalen van toekomstige winsten) is vaak een discussiepunt, omdat deze op diverse manieren berekend kan worden.

U zult begrijpen dat bij een overname veel niet tastbare factoren een rol spelen en dus een complexe aangelegenheid is. Worp Advies staat u bij in het onderhandelingsproces en adviseert u zowel juridisch als belastingtechnisch.